بعد از صدور برگ تشخیص مالیات برای مودیان مالیاتی، کارشناسان با تجربه ما آمادگی ارائه هرگونه خدمات مشاوره مالیاتی و حضور در هیئت های مالیاتی به عنوان نماینده شرکت و همچنین تنظیم لوایح اعتراض به مالیات تشخیصی ، با توجه به نوع فعالیت مودیان را  تا رفع تعرض مالیاتی  دارا می باشند .

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.