شرکت ها و مشاغل مناطق آزاد تجاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند

شرکت ها و مشاغل مناطق آزاد تجاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند

فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ( منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد ماکو، منطقه آزاد انزلی ، منطقه آزاد ارس ، منطقه آزاد اروند ، منطقه آزاد قشم ، منطقه آزاد کیش و منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی ) توجه داشته باشند که بموجب بند ۸ الحاقی تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده Va+ خواهند بود.مهلت ارایه اظهارنامه فصل بهار سال ۱۴۰۰ پانزدهم تیر ماه خواهد بود . یاداور میشود همچنان صادرات کالاها و خدمات از مناطق آزاد تجاری مشمول مالیات نخواهد بود.

همچنین مانند قبل فعالان اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند.

www.moshavermaliati.ir