post

سامانه دریافت کدفراگیر ویژه مودیان مالیاتی

سامانه دریافت کدفراگیر ویژه مودیان مالیاتی

استعلام و دریافت کدفراگیر اتباع و شرکتهای خارجی
اشخاص خارجی ( اتباع و شرکت ها ) که تاکنون کد فراگیر اتباع و شرکتهای خارجی را دریافت ننموده اند لازم است فرم موردنظر ( در لینک زیر ) را تکمیل و ارسال نمایید.
link: http://e1.tax.gov.ir/pages/action/FidaRegistration
link: http://e1.tax.gov.ir/pages/action/FidaLegalRegistration

پس از تکمیل فرم کد رهگیری ویژه ای به شما تخصیص داده خواهد شد . این اطلاعات از مرجع صدور کد فراگیر اتباع استعلام می گردد و پس از هفت روز کاری با مراجعه به همین بخش و وارد نمودن کد رهگیری خود ( در لینک زیر ) کد فراگیر اتباع و یا شرکتهای خارجی را قابل دریافت می باشد .

link: http://e1.tax.gov.ir/pages/action/TraceFidaCode

درکلیه سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور از این کد میتوان استفاده نمود.

تذکر مهم: این سامانه تنها برای دریافت کدفراگیر ویژه مودیان مالیاتی طراحی شده است. لذا مسئولیت عدم رعایت این موضوع بر عهده شخص خاطی می باشد.