شرکت ها و مشاغل مناطق آزاد تجاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند

شرکت ها و مشاغل مناطق آزاد تجاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند

فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ( منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد ماکو، منطقه آزاد انزلی ، منطقه آزاد ارس ، منطقه آزاد اروند ، منطقه آزاد قشم ، منطقه آزاد کیش و منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی ) توجه داشته باشند که بموجب بند ۸ الحاقی تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده Va+ خواهند بود.مهلت ارایه اظهارنامه فصل بهار سال ۱۴۰۰ پانزدهم تیر ماه خواهد بود . یاداور میشود همچنان صادرات کالاها و خدمات از مناطق آزاد تجاری مشمول مالیات نخواهد بود.

همچنین مانند قبل فعالان اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند.

www.moshavermaliati.ir

چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات هستند ؟

 

چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات هستند؟

 

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات مستقیم می باشند:

۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران .

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل   می نماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۵- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

 

شخص

ایرانی مقیم ایران ایرانی مقیم خارج خارجی مقیم ایران خارجی مقیم خارج

محل

حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی حقیقی

حقوقی

اموال و درآمد داخل ایران

مشمول

مشمول مشمول مشمول

اموال و درآمد خارج از ایران

مشمول

مشمول

 

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های مستقیم نیستند:

۱ ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌؛

۲ ـ دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

۳ ـ شهرداری‌ها

تبصره ۱ ـ شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق ‌به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع‌استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب‌مورد، نیست‌.

تبصره ۲ ـ درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل‌فعالیت‌های صنعتی‌، معدنی‌، تجاری‌، خدماتی و سایر فعالیت‌های‌تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده‌، که به نحوی غیر از طریق ‌شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ ‌مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت‌ مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون‌خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت‌.

تبصره ۳ ـ معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف‌ حضرت امام خمینی (ره‌) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری است‌.