مشاوره مالی

ارائه مشاوره مالی در رابطه با طراحی یا بهینه سازی سیستمهای مالی 

تهیه و تدوین کنترلهای داخلی و همچنین آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی مورد نیاز شرکتها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.