هزینه های اعتبارات اسنادی LC

هزینه های اعتبارات اسنادی LC

۱- هزینه گشایش اعتبار در بانک گشاینده:

الف. مبلغ پیش پرداخت اعتبار اسنادی:

بانک گشایش کننده اعتبار در زمان گشایش با توجه به اعتبار خریدار (وارد کننده) قسمتی از مبلغ واردات (حدود ۱۱% ) ارزش پروفورما را از درخواست کننده دریافت می کند و مابقی را در زمان واریز اسناد و ظهر نویسی اسناد دریافت می کند.

ب. هزینه کارمزد گشایش اعتبار:

یک هزارم * نرخ ارز * ارزش پروفورما = کارمزد گشایش اعتبار

ت. هزینه کارمزد فروش ارز:

نیم هزارم *نرخ ارز * ارزش پروفورما = کارمزد فروش ارز

۲- هزینه های بانکی در ظهر نویسی اسناد:

الف. کارمزد فروش ارز در زمان ظهر نویسی
ب. کارمزد ظهر نویسی اسناد

نیم هزارم *نرخ ارز * تتمه مبلغ اعتبار (۹۰% باقیمانده) = کارمزد ظهر نویسی اسناد

ت. هزینه ارسال SWIFT معادل ۱۰۰/۰۰۰ ریال
ث. هزینه تمبر مالیالتی ۲۰/۰۰۰ ریال

۳- کارمزد ثبت سفارش

کارمزد ثبت سفارش = کارمزد ثبت سفارش نیم در هزار ارزش CFR کالاست به نرخ ارز مرجع وارداتی

نیم هزارم * نرخ ارز * CFR ارزش کالا

۴- حق بیمه باربری با توجه به ارزش کالا در پروفورما از فرمول زیر بدست می آید:

نکته: CFR = قیمت کالا در مقصد و FOB= قیمت کالا در مبدا حمل می باشد.

Insurance Rate
نرخ بیمه ی کالاست که با توجه به نوع بیمه بدست می آید.

I=(CFR +10% CFR ) * Insurance Rate
I=(FOB +20% FOB ) * Insurance Rate

۵- هزینه بازرسی

هزینه ی بازرسی معمولا بر مبنای خدمات ارایه شده تعیین می گردد. اگر این هزینه بر طبق کل ارزش کالا برآورد شود به طور کلی کمتر از نیم درصد کل ارزش محاسبه می شود، اما اگر بازرسی شامل فرایندهای پیچیده باشد هزینه با توافق دو طرف تعیین می گردد.

۶- هزینه های گمرکی

تعریف: وجوهی است که گمرک در ازای خدماتی که به صاحبان کالا ارائه می کند از صاحبان کالا اخذ می نماید.

الف. هزینه حقوق ورودی

تعریف: مجموع حقوق گمرکی به اضافه ی سود بازرگانی را می گویند.

حقوق گمرکی: به موجب قانون حق گمرکی کلیه ی کالاها ۴% ارزش ورودی آنهاست.

سود بازرگانی: وجوهی که گمرک از واردات کالا بنا بر تصویب دولت اخذ می کند. نرخ سود بازرگانی متغیر است و بستگی به نوع کالا و
سیاست دولت دارد و از جدول بدست می آید.

نحوه ی محاسبه ی ارزش کاال در گمرگ (Customs Value ):
ارزش خرید کالا در گمرک عبارتست از جمع مبلغ فاکتور (Invoice ) و
حق بیمه پرداختی (Insurance ) و کرایه حمل و باربندی (Freight ) و سایر هزینه ها از جمله هزینه ثبت سفارش و گشایش اعتبار D

CV = CIF + ( نیم هزارم) *CFR
یا بعبارت دیگر
CV = (C+I+F ) + D

حقوق ورودی نیز از فرمول زیر بدست می آید:
ID = (R%) * CV

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *