اصلاح اشتباهات در حسابداری

اصلاح اشتباهات در حسابداری        

اشتباهاتی که در تراز حسابها تاثیر گذارند معمولا بر دو نوع هستند ۱ – بدهکار کردن اشتباهی یک حساب بستانکار یا بستانکار کردن یک حساب بدهکار ۲ – پس و پیش کردن یا ثبت اشتباه ارقام و اعداد در حسابداری

زمانی که اشتباه یک ثبت روزنامه قبل از انتقال به دفتر کل مشخص گردد باید بلافاصله همانجا روی آن خط کشیده (به طوری که ثبت اشتباه قابل خواندن و شناسایی باشد) و مبلغ یا عنوان حساب صحیح را جایگزین مبلغ یا عنوان حساب اشتباه کرد.

مثال اول از ثبت اشتباه در دفتر روزنامه قبل از انتقال به دفتر کل

شرکت ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ ثبت خرید ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اثاثه اداری را در دفتر روزنامه اشتباها در سرفصل ملزومات اداری ثبت نموده است ولی هنوز به دفتر کل منتقل ننموده است. نحوه اصلاح اشتباه حسابداری به شکل ذیل صورت می گیرد :

                                                                                         

تاریخ

شرح عنوان حساب

بدهکار

بستانکار

۱۳۹۴/۰۹/۱۳

ملزومات اداری   اثاثه اداری                     

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

حسابهای پرداختنی

 

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

 

مثال دوم از ثبت اشتباه در دفتر روزنامه قبل از انتقال به دفتر کل

شرکت ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ ثبت خرید ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اثاثه اداری را در دفتر روزنامه اشتباها به مبلغ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ثبت نموده است ولی هنوز به دفتر کل منتقل ننموده است. نحوه اصلاح اشتباه حسابداری به شکل ذیل صورت می گیرد :

 

تاریخ

شرح عنوان حساب

بدهکار

بستانکار

۱۳۹۴/۰۹/۱۳

اثاثه اداری                     

۱۰/۰۰۰/۰۰۰   100/000/000

 

حسابهای پرداختنی

 

۱۰/۰۰۰/۰۰ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

اگر اشتباه پس از نقل اطلاعات به دفتر کل کشف گردد حسابداران حتما باید از ثبت اصلاحی استفاده کنند .

مثال اول از ثبت اشتباه در دفتر روزنامه پس از انتقال به دفتر کل

شرکت ایرانیان در تاریخ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ ثبت خرید ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اثاثه اداری را در دفتر روزنامه اشتباها در سرفصل ملزومات اداری ثبت نموده است و به دفتر کل منتقل نموده است. نحوه اصلاح اشتباه حسابداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ به شکل ذیل صورت می گیرد :

تاریخ

شرح عنوان حساب

بدهکار

بستانکار

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

  اثاثه اداری                     

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

ملزومات اداری

 

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

مثال دوم از ثبت اشتباه در دفتر روزنامه بعد از انتقال به دفتر کل

شرکت ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ ثبت خرید ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال اثاثه اداری را در دفتر روزنامه اشتباها به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال ثبت نموده است و به دفتر کل منتقل نموده است. نحوه اصلاح اشتباه حسابداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ به شکل ذیل صورت می گیرد :

 

تاریخ

شرح عنوان حساب

بدهکار

بستانکار

۱۳۹۴/۰۹/۱۵

اثاثه اداری                     

۹۰/۰۰۰/۰۰۰

 

حسابهای پرداختنی

 

۹۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *