مراحل ثبت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده ۱۳۹۵

مراحل ثبت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده ۱۳۹۵

با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵ نوع اظهارنامه جهت انجام تکالیف قانونی مودیان در تارنمای www.evat.ir در نظر گرفته شده است که عبارتند از :

الف – اظهارنامه عادی

ب – اظهارنامه ویژه سوخت

پ – اظهارنامه ویژه دخانیات

ت – اظهارنامه عوارض آلایندگی

ث – اظهارنامه شماره گذاری خودرو

با توجه به اهمیت اظهارنامه های عادی در این نوشته به توضیح مراحل تکمیل اظهارنامه عادی خواهیم پرداخت :

گام اول : وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور

پس از انتخاب نوع اظهارنامه و انتخاب پیوند مربوطه برای وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور باز می شود .

گام دوم : تعیین دوره و سال عملکرد

بعد از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور پنجره مربوط به انتخاب سال عملکرد و شماره دوره باز می شود.برای مثال به منظور تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده تابستان ۱۳۹۵ باید در قسمت سال عملکرد (۱۳۹۵) و در قسمت شمار دوره گزینه ۲ که در شکل نشان داده شده انتخاب شود .

گام سوم : تکمیل فرم الکترونیکی اظهارنامه

مرحله اول ) در این قسمت فرد حقیقی یا حقوقی باید اداره کل مربوط به محل فعالیت خود را از پیوند نشان داده شده تکمل و کامل نماید .

مرحله دوم ) قسمت الف فرم اظهارنامه مربوط به مشخصات مودی است که چنانچه مودی ثبت نام نهایی نموده باشد تمام اطلاعات مربوطه عینا از فرم ثبت نام به این قسمت منتقل می گردد . لذا صراف نیاز به بررسی و اطمینان از صحت اطلاعات آن می باشد .

مرحله سوم ) در جدول ۱ اطلاعات مربوط به فروش کالا ها و خدمات مشمول و معاف و صادرات و مالیات و عوارض وصول شده باید ثبت شود .

نکته : در ردیف ۲ جدول ۱ فروش کالا و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده درج می شود.

مرحله چهارم )در جدول ۲ اطلاعات مربوط به خرید و واردات کالاها و خدمات مشمول و غیر مشمول و عوارض پرداخت شده درج می شود .

نکته : در ردیف ۲ جدول ۲ مجموع بهای تمامی کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش خریداری شده موضوع ماده۱۲ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا بهای تمامی کالا ها و خدماتی که در قبال خرید آنها به هر دلیلی مالیات و عوارض پرداخت نگردیده است.

نکته : در ردیف ۳ جدول ۲ صرفا مجموع بهای پروانه های وراداتی صادره توسط گمرک که مالیات و عوارض ارزش افزوده آن ها به استناد بندهای ۴۷ و ۴۸ پروانه های فوق الذکر پرداخت گردیده است درج می گردد.

مرحله پنجم ) در جدول۳ قسمت نارنجی میزان مالیات پرداختی که می تواند به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود محاسبه می گردد و به صورت خودکار تکمیل می گردد.ولی توجه به این نکته ضروری است که ماردی که طبق تبصره های ۲ ۳ و ۴ ماده ۱۷ به عنوان اعتبار قابل قبول نیست و قابل استرداد نیست باید در ردیف ۲ ثبت گردد.

مرحله ششم ) در جدول ب بصورت خودکار ردیف های ۱ و ۲ کامل میشوند و ردیف ۳ نیز چنانچه مودی اضافه پرداختی از دوره قبل به عنوان مانده اعتبار مالیاتی به دوره مذکور انتقال داده باشد.

مرحله هفتم ) در قسمت ج اگر مالیات وصول شده مودی بیشتر از مالیات پرداختی باشد مابه التفاوت حق دولت است و به حسابهای مربوطه واریز میگردد و اگر مانده منفی باشد (بستانکار ) می بایست با استفاده از یکی از دو روش ذکر شده یا اعتبار به دوره بعد منتقل گردد یا از سازمان امور مالیاتی استرداد گردد.

مرحله هشتم) در این مرحله با انتخاب صحت مندرجات در انتهای فرم و نوشتن نام و نام خانوادگی تایید کننده پیوند ثبت موقت انتخاب و به مرحله بعد می روید.

مرحله نهم ) پس از تکمیل کلیه اطلاعات مربوط به اظهارنامه الکترونیکی ثبت نهایی را در گام آخر انتخاب و اظهارنامه الکترونیکی ارسال میگردد.

 

 

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *