جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

بندهای ۴ الی ۱۰ چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مرتبط با تصمیمات مالیاتی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا: ۴٫ موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ باشد، و نیز احکام اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۹ قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می شود. (مهلت توافق با رییس امور مالیاتی از یک ماه به هفتاد و پنج روز افزایش یافته است)

۵٫ بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ به شرط پرداخت اصل مایلات و عوارض از اول آذر تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می شود .

۶٫ مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سر رسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می شود. (لذا مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز سال ۱۳۹۹ لغایت تاریخ پانزدهم بهمن ماه همان سال و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان لغایت تاریخ پانزدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تعیین گردیده است )

۷٫ صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.(صرفا جهت صدور یا تجدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی معتبر می باشد و در خصوص گواهی های موضوع صدور کارت بازرگانی و گواهی های عدم بدهی جهت دریافت تسهیلات بانکی معتبر نمی باشد)

۸٫ کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می شود .( صرفا در خصوص اشخاص حقیقی معتبر است)

۹٫ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۱۰) قانون مالیات های مستقیم که در بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ باشد ، تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تمدید می شود .(خصوصا در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی انها منتهی به ۹۹/۶/۳۱ بوده است قابل اهمیت می باشد)

۱۰٫ مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده (۲۷۲) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده می باشند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تمدید می شود .(لذا با توجه به مصوبات قبلی ستاد ملی کرونا که مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ تمدید گردیده بود و همچنین مفاد موضوع ماده ۲۷۲ق.م.م نتیجه آنکه مهلت ارایه صورت های مالی حسابرسی شده کلیه اشخاص حقوقی جهت عملکرد سال ۱۳۹۸ لقایت ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تمدید گردیده است)

جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *