معافیت موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای ‎خدماتی ‎بیمارستان‎ها، ‎هتلها ‎و ‎مراکز ‎اقامتی ‎گردشگری

معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای ‎خدماتی ‎بیمارستان‎ها، ‎هتلها ‎و ‎مراکز ‎اقامتی ‎گردشگری

۱-میزان معافیت:

الف) صد در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری، اشخاص حقوقی غیر دولتی:
در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰سال ودر سایرمناطق به مدت ۵ سال
ب) در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی:
در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳سال ودر سایرمناطق به مدت ۷ سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.

۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

الف) صدور مجوز از مراجع قانونی ذی ربط، از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و به بعد
ب) عدم استفاده از معافیت موضوع بند ث ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای احداث بیمارستان، هتل و مراکز گردشگری
پ) ابراز درآمد (درآمدهای کتمان شده از شمول این مقررات خارج است)
ج) تعلق مالکیت بیمارستانها، هتلها و مراکزاقامتی به اشخاص حقوقی غیردولتی
د) تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی و اسناد و مدارک حسابداری

۳-موارد قابل توجه:

الف) منظور از درآمد ابرازی جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی می باشد و هزینه های برگشتی مربوط به درآمدهای ابرازی تاثیری بر میزان معافیت ندارد.
ب) محاسبه مالیات با نرخ صفر صرفا درخصوص درآمد ابرازی خدمات بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی و به سایردرآمدهای واحدهای مذکور نمی باشد.
پ) درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفرنمی باشد.
ج) بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.
د) درآمد ابرازی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر نمی باشد.
www.moshavermaliati.irمعافیت مالیاتی

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *